14. Kombajn chodnikowy

Kombajn górniczy chodnikowy

 

1. Forma pozyskania kombajnu : dzierżawa, zakup lub zakup ratalny

2. Powinien mieć możliwość pracy ( posiadać niezbędne dokumenty i być fizycznie przystosowany ) w podziemnych wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego polskich kopalni węgla kamiennego.

3. Powinien być dostosowany do ciągłego drążenia wyrobisk chodnikowych w formacie obudowy ŁP-10 a dorywczo w ŁP-15

4. Powinien posiadać wewnętrzne układy zraszania noży kombajnowych.

5. Napięcie zasilania : 1000 V

6. Okres dzierżawy  :24 miesiące

7. Termin dostawy : 14.08.2017 r.

8. Przewidywana długość wyrobiska do wydrążenia w okresie dzierżawy : 3040 mb

 

Oferta powinna zawierać :

 

- cenę zakupu netto, stawkę dzierżawy za dobę lub za metr bieżący wydrążonego

   wyrobiska

- warunki i termin płatności

- charakterystykę techniczną oferowanego kombajnu

- warunki i okres gwarancji

- zasady pracy serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego

- skrócony cennik podzespołów zamiennych

- wykaz części szybkozużywających się ( eksploatacyjnych ),które są wyłączone z gwarancji

 

Preferowany termin płatności - 90 dni od faktury 


W przypadku zainteresowania prosimy o szybki kontakt, gdyż musimy podjąć ostateczne decyzje w najbliższym czasie.


Informacji technicznych i organizacyjnych udzielają :

Bernard Mainka -tel.  606 339 004

Lucjan Maksyś - tel. 606 338 004

lub (32) 376 06 39 wewn. 43

Załączniki: