Przetarg na dostawę odziezy roboczej, środków czystości oraz narzędzi prostych

BytomskiZakład Usług Górniczych Sp. z. o. o.

WZabrzu ul. Młodego Górnika 2b

Tel.(32|) 376 06 39

ogłaszaprzetarg na dostawę w 2020 roku:

- odzieży roboczeji środków ochrony osobistej,

- środkówczystości,

- narzędziprostych.

Warunkiemuczestnictwa w przetargu jest wykup Wymagań Ofertowych w cenie 100,00 zł

( do odbioru wSekretariacie pok. Nr 3 )

Oferty wzalakowanych kopertach należy składać do dnia 06.03.2020 r. do godz. 14ºº

w SekretariacieGłównym Spółki - pok. Nr 3.

Dopuszcza sięskładanie ofert częściowych.

Otwarcie ofert(bez udziału oferentów nastąpi w dniu 10.03.2020 r.

Zamawiającyzastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia przetargu bezpodania przyczyn.

Wszelkich informacji na temat przetargu udziela Dział Zaopatrzenia :tel. 32 376-06-30 lub tel. kom. 696 498 770

Załączniki:

• Przetarg odzież 2020.doc

Pobierz