2. Górnicze urządzenie klimatyzacyjne działania bezpośredniego

Górnicze urządzenie klimatyzacyjne    - 1 komplet

 

1. Forma pozyskania urządzenia : dzierżawa, zakup lub zakup ratalny

2. Klimatyzator może być fabrycznie nowy lub poremontowy

3. Powinien mieć możliwość pracy ( posiadać niezbędne dokumenty i być fizycznie

    przystosowany) w podziemnych wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego polskich kopalni węgla kamiennego.

4. Wymagania:

            -napięcie zasilania – 1000 V ( przełączalne na 500 V )

           -działanie bezpośrednie

            -posiadać powinien elektryczny układ sterowania i sygnalizacji

            -chłodzenie wodą z rurociągu p.poż

            -  preferowane będą urządzenia z możliwość wpięcia w ciąg lutniociągu bez

              stosowania dodatkowego wentylatora do pokonania oporów parownika )

5. Okres dzierżawy  :24 miesiące

6. Termin dostawy : 20.12.2017 r.

 

Oferta powinna zawierać :

 

- cenę zakupu netto lub stawkę dzierżawy za dobę

- warunki i termin płatności

- charakterystykę techniczną oferowanego urządzenia

- warunki i okres gwarancji

- zasady pracy serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego

- skrócony cennik podzespołów zamiennych

- wykaz części wyłączonych z gwarancji

 

Preferowany termin płatności - 90 dni od faktury 

W przypadku zainteresowania prosimy o szybki kontakt, gdyż musimy podjąć ostateczne decyzje w najbliższym czasie.


Informacji technicznych i organizacyjnych udzielają :

Bernard Mainka -tel.  606 339 004

Lucjan Maksyś - tel. 606 338 004

lub (32) 376 06 39 wewn. 43


Załączniki: