3. Górniczy przenośnik zgrzebłowy lekki

Przenośnik zgrzebłowy lekki    - 2 komplety  ( 2 x 30 mb)

 

1. Forma pozyskania urządzenia : dzierżawa, zakup lub zakup ratalny

2. Przenośnik może być fabrycznie nowy lub poremontowy

3. Powinien mieć możliwość pracy (posiadać niezbędne dokumenty zarówno przenośnika jak i osprzętu oraz być fizycznie przystosowane) w podziemnych wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego polskich kopalni węgla kamiennego.

4. Wymagania:

            -napięcie zasilania – 1000 V

            - moc silników    2 x od 15 do 22 kW

            -posiadać powinien elektryczny układ sterowania i sygnalizacji

            -wysokość rynny – 180 mm

            -szerokość rynny – 440 mm

5. Preferowany typ przenośnika – SKAT E-180

6. Okres dzierżawy  :24 miesiące

7. Termin dostawy : 14.08.2017 r.

 

Oferta powinna zawierać :

 

- cenę zakupu netto lub stawkę dzierżawy za dobę

  ( osobno za przenośnik i osobno za osprzęt elektryczny )

- warunki i termin płatności

- charakterystykę techniczną oferowanego przenośnika

- warunki i okres gwarancji

- zasady pracy serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego

- skrócony cennik podzespołów zamiennych

- wykaz części wyłączonych z gwarancji

 

Preferowany termin płatności - 90 dni od faktury


 W przypadku zainteresowania prosimy o szybki kontakt, gdyż musimy podjąć ostateczne decyzje w najbliższym czasie.


Informacji technicznych i organizacyjnych udzielają :

Bernard Mainka -tel.  606 339 004

Lucjan Maksyś - tel. 606 338 004

lub (32) 376 06 39 wewn. 43

Załączniki: