5. Pompa przenośna górnicza

Pompa elektryczna przenośna wirowa   - 2 szt.

 

BZUG Sp. z o.o. pragnie dostosować posiadane pompy P-2BA i P-2CC  do zasilania napięciem 1000 V. Istniejące pompy wymagają przeprowadzenia remontu i przezwojenia silników wewnętrznych. Po remoncie i przezwojeniu pompy powinny posiadać wszystkie niezbędne dokumenty umożliwiające pracę w podziemnych wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego polskich kopalń węgla kamiennego.

 

 

 

Rozpatrujemy również pozyskanie nowych elektrycznych pomp przenośnych wirowych o napięciu zasilania 1000 V 

1. Forma pozyskania pomp : dzierżawa, zakup lub zakup ratalny

2. Pompy mogą być fabrycznie nowe lub poremontowe

3. Powinny mieć możliwość pracy (posiadać niezbędne dokumenty i być fizycznie      

    przystosowane )w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego

   polskich kopalniach węgla kamiennego

4. moc pompy 2,2 do 4,5 kW

5. Napięcie zasilania : 1000 V

6. Okres dzierżawy  :24 miesiące

7. Termin dostawy :14.08.2017 r.

 

Oferta powinna zawierać :

 

- cenę za usługę lub cenę zakupu netto bądź stawkę dzierżawy za dobę

- warunki i termin płatności

- charakterystykę techniczną oferowanych pomp

- warunki i okres gwarancji

- zasady pracy serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego

- skrócony cennik podzespołów zamiennych

- wykaz części wyłączonych z gwarancji

 

Preferowany termin płatności - 90 dni od faktury 


W przypadku zainteresowania prosimy o szybki kontakt, gdyż musimy podjąć ostateczne decyzje w najbliższym czasie.


Informacji technicznych i organizacyjnych udzielają :

Bernard Mainka -tel.  606 339 004

Lucjan Maksyś - tel. 606 338 004

lub (32) 376 06 39 wewn. 43

Załączniki: