6. Pompa stacjonarna górnicza

Pompa stacjonarna górnicza       - 1 szt.

 

1.Dostosowanie zestawu pompowego PS-110z/5 z silnikiem dSg 250M4-EP, 500 V, 75 A do zasilania napięciem 1000 V poprzez wymianę lub przezwojenie silnika.

2. Silnik na wymianę może być fabrycznie nowy lub poremontowy

3. Zestaw pompowy po dostosowaniu do napięcia 1000 V powinien mieć możliwość pracy     ( posiadać niezbędne dokumenty i być fizycznie przystosowany ) w podziemnych wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego polskich kopalni węgla kamiennego.

 

7. Termin realizacji usługi :14.08.2017 r.

 

Oferta powinna zawierać :

 

- cenę za usługę ( możliwość rozłożenia na raty )

- warunki i termin płatności

- charakterystykę techniczną oferowanego silnika

- warunki i okres gwarancji na usługę

- zasady pracy serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego

- skrócony cennik podzespołów zamiennych

- wykaz części wyłączonych z gwarancji

 

Preferowany termin płatności - 90 dni od faktury


W przypadku zainteresowania prosimy o szybki kontakt, gdyż musimy podjąć ostateczne decyzje w najbliższym czasie.


Informacji technicznych i organizacyjnych udzielają :

Bernard Mainka -tel.  606 339 004

Lucjan Maksyś - tel. 606 338 004

lub (32) 376 06 39 wewn. 43

 

 

Załączniki: