7. Wyłączniki ognioszczelne stycznikowe

Wyłączniki ognioszczelne       - 6 szt.

 

1. Forma pozyskania urządzenia : dzierżawa, zakup lub zakup ratalny

2. Wyłączniki mogą być fabrycznie nowe lub poremontowe

3. Powinny mieć możliwość pracy ( posiadać niezbędne dokumenty i być fizycznie      

    przystosowany ) w podziemnych wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego polskich kopalni węgla kamiennego.

 

4. Wymagania :

4.1. Wyłącznik wentylatora dwubiegowego – 1 szt.- napięcie zasilania : 1000 V

                                               - powinien umożliwić zasilenie wentylatora dwubiegowego o mocy maksymalnej 75 kW

                                               - wyposażony w sterownik załączania obydwóch biegów

                                              -  preferowany typ wyłącznika RS-1230 /2S wyk 01

4.2. Wyłącznik pompy stacjonarnej  – 1 szt.

                                               -napięcie zasilania 1000 V

                                               -powinien umożliwić zasilenie pompy stacjonarnej o

                                                 mocy maksymalnej 90 kW

                                               -preferowany typ wyłącznika RS-1230/2S lub RS1125 wyk 11

4.3. Wyłącznik pompy przenośnej  – 2 szt.

                                               -napięcie zasilania 1000 V

                                               -powinien umożliwić zasilenie pompy przenośnej o

                                                 mocy 2,2 kW

                                               -preferowany typ wyłącznika RS-1045 wyk 03 lub 04

4.3. Wyłącznik przenośnika zgrzebłowego lekkiego – 2 szt.

                                               -napięcie zasilania 1000 V

                                               -powinien umożliwić zasilenie dwóch silników przenośnika o

                                                 mocy do 2 x 30 kW

                                               -preferowany typ wyłącznika RS-1145 wyk 01

4.4. Wyłącznik urządzenia klimatyzacyjnego - 1szt.

                                               - napięcie zasilania 1000 V

                                               -powinien umożliwić silników o mocy do 90 kW

                                               -preferowany typ wyłącznika RS-1145 wyk 11

 

6. Okres dzierżawy  : 24 miesiące

7. Termin dostawy : 14.08.2017 r.

 

Oferta powinna zawierać :

 

- cenę zakupu netto lub stawkę dzierżawy za dobę

- warunki i termin płatności

- charakterystykę techniczną oferowanych wyłączników

- warunki i okres gwarancji

- zasady pracy serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego

- skrócony cennik podzespołów zamiennych

- wykaz części wyłączonych z gwarancji

 

Preferowany termin płatności - 90 dni od faktury 


W przypadku zainteresowania prosimy o szybki kontakt, gdyż musimy podjąć ostateczne decyzje w najbliższym czasie.


Informacji technicznych i organizacyjnych udzielają :

Bernard Mainka -tel.  606 339 004

Lucjan Maksyś - tel. 606 338 004

lub (32) 376 06 39 wewn. 43Załączniki: