8. Ognioszczelny zestaw manewrowy

 Ognioszczelny zestaw manewrowy      - 1 komplet

 

1. Forma pozyskania urządzenia : dzierżawa, zakup lub zakup ratalny

2. Zestaw może być fabrycznie nowy lub poremontowy

3. Powinien mieć możliwość pracy ( posiadać niezbędne dokumenty i być fizycznie      

    przystosowany ) w podziemnych wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego polskich kopalni węgla kamiennego.

4. Wymagane parametry :

- napięcie zasilania : 1000 V przełączalne na 500 V

                                               -powinien umożliwić zasilenie kompleksu przodkowego

 Składającego się z  :

kombajnu chodnikowego

pompę wodną ciśnienia zraszania kombajnu

                                                                       zespól napędowy lutni wirowej,

                                                                       wentylator i pompę urządzenia odpylającego

                                                                       podawarkę  za kombajnem

                                                                      oświetlenia przodka i stacji rozładowczej kolejki                                                              

                                                                      wiertarki elektrycznej w przodku           

5. Preferowany typ zestawu  : EH-dk2-W/1,0/II/05.02 z separatorami typumFK A101/d/e 56007 26 001.3  i  EH-0/03/01

6. Okres dzierżawy  :24 miesiące

7. Termin dostawy : 14.08.2017 r.

 

Oferta powinna zawierać :

 

- cenę zakupu netto lub stawkę dzierżawy za dobę

- warunki i termin płatności

- charakterystykę techniczną oferowanego zestawu

- warunki i okres gwarancji

- zasady pracy serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego

- skrócony cennik podzespołów zamiennych

- wykaz części wyłączonych z gwarancji

 

Preferowany termin płatności - 90 dni od faktury 


W przypadku zainteresowania prosimy o szybki kontakt, gdyż musimy podjąć ostateczne decyzje w najbliższym czasie.


Informacji technicznych i organizacyjnych udzielają :

Bernard Mainka -tel.  606 339 004

Lucjan Maksyś - tel. 606 338 004

lub (32) 376 06 39 wewn. 43

Załączniki: