9. Podwieszana kolejka szynowa z napędem spalinowym

Kolejka szynowa podwieszana z napędem spalinowym    - 1 komplet

 

1. Forma pozyskania urządzenia : dzierżawa, zakup lub zakup ratalny

2. Kolejka może być fabrycznie nowa lub poremontowa

3. Powinna mieć możliwość pracy ( posiadać niezbędne dokumenty i być fizycznie

    przystosowana) w podziemnych wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego polskich kopalni węgla kamiennego.

4. Wymagania:

            - moc 75 do 100 kW

            - napęd cierny

            - cztery zestawy transportowe

            -możliwość pracy na upadach do 160

            - praca na szynach o profilu I 155

5. Okres dzierżawy  :24 miesiące

6. Termin dostawy : 14.08.2017 r.

 

Oferta powinna zawierać :

 

- cenę zakupu netto lub stawkę dzierżawy za dobę)

- warunki i termin płatności

- charakterystykę techniczną oferowanego urządzenia

- warunki i okres gwarancji

- zasady pracy serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego

- skrócony cennik podzespołów zamiennych

- wykaz części wyłączonych z gwarancji

 

Preferowany termin płatności - 90 dni od faktury 


W przypadku zainteresowania prosimy o szybki kontakt, gdyż musimy podjąć ostateczne decyzje w najbliższym czasie.


Informacji technicznych i organizacyjnych udzielają :

Bernard Mainka -tel.  606 339 004

Lucjan Maksyś - tel. 606 338 004

lub (32) 376 06 39 wewn. 43

Załączniki: