10. Podajnik taśmowy za kombajnem chodnikowym

Podajnik taśmowy górniczy (podawarka za kombajnem )      - 1 komplet

 

1. Forma pozyskania urządzenia : dzierżawa, zakup lub zakup ratalny

2. Podawarka może być fabrycznie nowa lub poremontowa

3. Powinna mieć możliwość pracy (posiadać niezbędne dokumenty zarówno podawarki jak i osprzętu oraz być fizycznie przystosowane) w podziemnych wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego polskich kopalni węgla kamiennego.

4. Napięcie zasilania : 1000 V

5. Wymagane parametry :

-  długość - 60 m

                                               -  możliwość podłączenia do kombajnu chodnikowego

                                               -  możliwość ruchomego zawieszenia na szynachkolejkowych

                                                  o profilu I 155

                                               - dwa napędy o mocy 15 do 22 kW /1000 V

                                               - szerokość taśmy – 800 mm

                                               - możliwość pracy w wyrobiskach o nachyleniu do 16 0

6. Podajnik powinien być wyposażony w osprzęt elektryczny sygnalizacyjno sterujący.

5. Preferowany typ podajnika PTD 800 Sigma :

6. Okres dzierżawy  :24 miesiące

7. Termin dostawy : 14.08.2017 r.

 

Oferta powinna zawierać :

 

- cenę zakupu netto lub stawkę dzierżawy za dobę

- cena i stawka powinny być określone osobno dla podajnika i osprzętu elektrycznego

- warunki i termin płatności

- charakterystykę techniczną oferowanego podajnika z podaniem rodzaju i producenta

  osprzętu elektrycznego

- warunki i okres gwarancji

- zasady pracy serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego

- skrócony cennik podzespołów zamiennych

- wykaz części wyłączonych z gwarancji

 

Preferowany termin płatności - 90 dni od faktury 


W przypadku zainteresowania prosimy o szybki kontakt, gdyż musimy podjąć ostateczne decyzje w najbliższym czasie.


Informacji technicznych i organizacyjnych udzielają :

Bernard Mainka -tel.  606 339 004

Lucjan Maksyś - tel. 606 338 004

lub (32) 376 06 39 wewn. 43

Załączniki: