11. Wentylator lutniowy elektryczny górniczy

Wentylator lutniowy elektryczny górniczy wraz z tłumikami hałasu    - 1 sztuka

 

1. Forma pozyskania urządzenia : dzierżawa, zakup lub zakup ratalny

2. wentylator może być fabrycznie nowe lub poremontowe

3. Powinna mieć możliwość pracy ( posiadać niezbędne dokumenty i być fizycznie      

    przystosowane )w podziemnych wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego polskich kopalni węgla kamiennego.

4. Napięcie zasilania : 1000 V

5. Wymagane parametry :

-  wydajność od 630 do 1100 m3/min

                                               - spiętrzenie nominalne do 3000 Pa

5. Preferowany typ wentylatora WWG-100B/55/2N/P 

6. Okres dzierżawy  :24 miesiące

7. Termin dostawy : 14.08.2017 r.

 

Oferta powinna zawierać :

 

- cenę zakupu netto lub stawkę dzierżawy za dobę

- warunki i termin płatności

- charakterystykę techniczną oferowanego urządzenia

- warunki i okres gwarancji

- zasady pracy serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego

- skrócony cennik podzespołów zamiennych

- wykaz części wyłączonych z gwarancji

 

Preferowany termin płatności - 90 dni od faktury 


W przypadku zainteresowania prosimy o szybki kontakt, gdyż musimy podjąć ostateczne decyzje w najbliższym czasie.


Informacji technicznych i organizacyjnych udzielają :

Bernard Mainka -tel.  606 339 004

Lucjan Maksyś - tel. 606 338 004

lub (32) 376 06 39 wewn. 43

Załączniki: