12. Lutnia wirowa

Lutnia wirowa    - 1 komplet

 

1. Forma pozyskania urządzenia : dzierżawa, zakup lub zakup ratalny

2. Lutnia może być fabrycznie nowe lub poremontowe

3. Powinna mieć możliwość pracy (posiadać niezbędne dokumenty i być fizycznie przystosowane) w podziemnych wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego polskich kopalni węgla kamiennego.

4. Preferowany typ odpylacza : WIR 700

5. Napięcie zasilania : 1000 V

6. Okres dzierżawy  :24 miesiące

7. Termin dostawy : 14.08.2017 r.

 

Oferta powinna zawierać:

 

- cenę zakupu netto lub stawkę dzierżawy za dobę

- warunki i termin płatności

- charakterystykę techniczną oferowanego urządzenia wraz szczegółowym opisem zabezpieczenia antykorozyjnego

- warunki i okres gwarancji

- zasady pracy serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego

- skrócony cennik podzespołów zamiennych

- wykaz części wyłączonych z gwarancji

 

Preferowany termin płatności - 90 dni od faktury 

W przypadku zainteresowania prosimy o szybki kontakt, gdyż musimy podjąć ostateczne decyzje w najbliższym czasie.


Informacji technicznych i organizacyjnych udzielają :

Bernard Mainka -tel.  606 339 004

Lucjan Maksyś - tel. 606 338 004

lub (32) 376 06 39 wewn. 43

Załączniki: