13. Urządzenie odpylające

Górnicze urządzenie odpylające  - 1 komplet

1.

BZUG Sp. z o.o. pragnie dostosować posiadany  odpylacz UO-630-2  do zasilania napięciem 1000 V. Istniejący odpylacz wymaga przeprowadzenia naprawy i przezwojenia silników wentylatora i pompy lub ich wymianę na inne zasilane napięciem 1000 V.Po naprawie i przezwojeniu lub wymianie silników  odpylacz powinien  posiadać wszystkie niezbędne dokumenty umożliwiające pracę w podziemnych wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego polskich kopalń węgla kamiennego.

 

2.

Rozpatrujemy również pozyskanie nowej instalacji odpylającej o napięciu zasilania
1000 V 

 

1. Forma pozyskania urządzenia : dzierżawa, zakup lub zakup ratalny

2. Urządzenie może być fabrycznie nowe lub poremontowe

2. Powinno mieć możliwość pracy (posiadać niezbędne dokumenty i być fizycznie      

    przystosowane ) w podziemnych wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego polskich kopalni węgla kamiennego.

3. W komplecie powinny znajdować się również : wentylator wewnętrzny, pompa i czujnik

    poziomu cieczy

4. Preferowany typ odpylacza : UO-630-2

5. Napięcie zasilania : 1000 V

6. Okres dzierżawy  :24 miesiące

7. Termin dostawy : 14.08.2017 r.

8. sposób zabezpieczenia antykorozyjnego

 

Oferta powinna zawierać:

 

- cenę zakupu netto lub stawkę dzierżawy za dobę

- warunki i termin płatności

- charakterystykę techniczną oferowanego urządzenia(informacja dotycząca czy oferowany odpylacz jest mokry lub suchy) wraz szczegółowym opisem zabezpieczenia antykorozyjnego

- warunki i okres gwarancji

- zasady pracy serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego

- skrócony cennik podzespołów zamiennych

- wykaz części wyłączonych z gwarancji

 

Preferowany termin płatności - 90 dni od faktury

W przypadku zainteresowania prosimy o szybki kontakt, gdyż musimy podjąć ostateczne decyzje w najbliższym czasie.


Informacji technicznych i organizacyjnych udzielają :

Bernard Mainka -tel.  606 339 004

Lucjan Maksyś - tel. 606 338 004

lub (32) 376 06 39 wewn. 43

Załączniki: