Przetargi archiwalne

Przetargi aktualne
Kombajn górniczy chodnikowy1. Forma pozyskania kombajnu : dzierżawa, zakup lub zakup ratalny2. Powinien mieć możliwość pracy ( posiadać niezbędne dokumenty i być fizycznie przystosowany ) w podziemnych wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węgl...
Czytaj dalej...
Górnicze urządzenie odpylające - 1 komplet1.BZUG Sp. z o.o. pragnie dostosować posiadany odpylacz UO-630-2 do zasilania napięciem 1000 V. Istniejący odpylacz wymaga przeprowadzenia naprawy i przezwojenia silników wentylatora i pompy lub ich wymianę na inn...
Czytaj dalej...
Lutnia wirowa - 1 komplet1. Forma pozyskania urządzenia : dzierżawa, zakup lub zakup ratalny2. Lutnia może być fabrycznie nowe lub poremontowe 3. Powinna mieć możliwość pracy (posiadać niezbędne dokumenty i być fizycznie przystosowane) w podziemnych wyrob...
Czytaj dalej...
Wentylator lutniowy elektryczny górniczy wraz z tłumikami hałasu- 1 sztuka1. Forma pozyskania urządzenia : dzierżawa, zakup lub zakup ratalny2. wentylator może być fabrycznie nowe lub poremontowe 3. Powinna mieć możliwość pracy ( posiadać niezbędne dokume...
Czytaj dalej...
Górnicze urządzenie klimatyzacyjne - 1 komplet1. Forma pozyskania urządzenia : dzierżawa, zakup lub zakup ratalny2. Klimatyzator może być fabrycznie nowy lub poremontowy 3. Powinien mieć możliwość pracy ( posiadać niezbędne dokumenty i być fizycznie przys...
Czytaj dalej...
Przeprowadzenie procesu certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego oraz BHP zgodnie z normami: PN-N ISO 9001:2009; PN-N ISO 14001:2005 i PN-N 18001:2004 w dwóch wariantachOferta powinna obejmować dwie opcje: Audit certyfikują...
Czytaj dalej...