Certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania

W dniach 16 - 21.08.2017 r. Spółka została poddana auditowi zewnętrznemu ponownej certyfikacji zintegrowanego systemu zarządzania, przeprowadzonemu przez firmę Isocert Sp. z o.o. Sp. K z Wrocławia.

Wynikiem pozytywnym auditu, Spółce zostały przyznane nowe certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania spełniającego wymagania norm: ISO 9001:2004, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004.

Certyfikaty są dostępne na stronie w zakładce "O Firmie".

Załączniki: