Fotowoltaika - nowoczesna technologia generowania prądu

Wychodząc na przeciw innowacjom technicznym oraz silnym potrzebom dbałości o otaczające nas środowisko naturalne, firma wyraża chęć zastosowania nowoczesnej technologi w celu generowania prądu elektrycznego na potrzeby własne bądź obce.


W zakresie działalności firmy, oprócz typowej usługowej na rzecz zakładów górniczych istnieje również administracyjno - biurowa oraz warsztatowa. Obydwa te procesy są realizowane z wykorzystaniem infrastruktury, składającej się m.in. z budynków, w których przedmiotowa działalność ma miejsce. W związku z tym chcielibyśmy stworzyć instalację fotowoltaiczną, która zasilałaby budynki w energię elektryczną.


Publikując na stronie internetowej naszej firmy tą informację zachęcamy firmy zajmujące się przedmiotową działalnością do kontaktu z nami w celu podjęcia ewentualnej współpracy w tym zakresie.

Niezbędne informacje o budynkach są zamieszczone w załączniku do niniejszej informacji.

Prosimy o przesyłanie ofert współpracy (zasad, kosztorysów bądź wycen) na adres mailowy: bzug@bzug.pl lub sekretariat@bzug.pl


Załączniki: