Umowa z PGG Sp. z o.o. na wykonanie komory napędu przenośnika KWK ROW Ruch "Marcel"

W dniu 13.12.2017 r. podpisaliśmy umowę z Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. na wykonanie komory na napęd przenośnika taśmowego w chodniku odstawczym w pokładzie 712/1-2 i 712/1-1 - 713/1 w Oddziale KWK ROW Ruch "Marcel"


Wartość oferty: 1 800 000,00 zł netto

Realizacja robót planowana jest na 5 miesięcy od przekazania rejonu a przekazanie ma nastąpić do 6 tygodni od podpisania umowy.


Do oferty przystąpiliśmy z firmami: BEPRINŻ STREFA Sp. z o.o. oraz BEPRIN STREFA Sp. z o.o. Sp. k jako konsorcjum.

Załączniki: