Komunikat - PPK

Zgodnie z ustawą z dnia 4października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych Zarząd firmy BZUG Sp.z o. o. przystąpił do towarzystwa inwestycyjnego, aby realizować obowiązekwynikający z ustawy.

Podmiotem, który utworzy i będzie prowadziłprywatne rachunki PPK dla pracowników firmy będzie PZU S.A.
Pracownicze Plany Kapitałoweto prywatny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania.Oszczędności budowane są wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo.

Informacje na temat PPK można uzyskać w Dziale Kadr, Dziale Płac oraz wbiurach naszych oddziałów na kopalniach.

Rachunki będą utworzone od 11.05.2020r. i zasilane wpłatami pracownikai pracodawcy oraz wpłatą powitalną i dopłatami rocznymi od państwa,zgodnie z zasadami określonymi przez ustawę (szczegóły PPK są dostępne nastronie internetowej: www.mojeppk).

Załączniki:

Komunikat 1.pdf Pobierz