Kolejne zadania w PGG Sp. z o.o. - KWK "Ruda" Ruch "Bielszowice"

W dniu 18.01.2018 r. podpisaliśmy umowę z Polska GrupaGórnicza Sp. z o.o. na wykonanie zadania:

Drążenie przekopu 506 - 507 oraz przekopu odstawczego na poziomie 1000 m wraz z wykonaniem przebudowy istniejących wyrobisk dla potrzeb udostępnienia pokładu 507 projektowanej ściany 314 na rzecz PGG Sp. z o.o. w Oddział KWK "Ruda" Ruch "Bielszowice",z podziałem na zadania:

Zadanie 1: Drążenie przekopu 506 - 507 na poziomie 1000 m wraz z wykonaniem robót towarzyszących (wartość oferty: 7 750 000,00 zł netto)

Realizacja zadania jest przewidziana na 15 miesięcyZadanie 2: Drążenie przekopu odstawczego na poziomie 1000 m wraz z wykonaniem robót towarzyszących(wartość oferty: 6 100 000,00 zł netto)

Realizacja zadania jest przewidziana na 14 miesięcy


Oferta była składana wspólnie z konsorcjantami, czyli firmami: BEPRINZ STREFA Sp. z o.o. i BEPRINZ STREFA Sp. k

Załączniki: