Poprawa sytuacji i wzrost płac

W tym roku firma zarejestrowała poprawę sytuacji i wzrost liczby prowadzonych robót. Jest to bardzo dobra informacja i na jej podstawie Zarząd firmy postanowił zmienić stawki osobistego zaszeregowania pracowników na wyższe. Wzrost płac nastąpił o 40 % od dnia 1.07.2018 r. i jest z powodzeniem kontynuowany.

Załączniki: