Audyt Zintegrowanego Systemu Zarządzania

W dniach od 5 - 7.09.2018 r. w naszej firmie przeprowadzono audyt zewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zgodnie z normami PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 oraz PN-N 18001:2005. Audytorzy z jednostki certyfikującej IsoCert Sp. z o.o. Sp. K dokonali corocznego przeglądu działania ZSZ, którego wynikiem było kilka drobnych obserwacji, stanowiących potencjał do doskonalenia Organizacji oraz działającego systemu jak również zauważyli mocne strony Organizacji, do których należą:

  • wykwalifikowana kadra,
  • brak reklamacji od klientów,
  • właściwe zasoby do wykonywania robót,
  • odpowiedni nadzór nad wykonywanymi robotami,
  • zgodność działalności z wymaganiami prawnymi.
Wynikiem audytu było przyznanie Organizacji Certyfikatów Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm 9001:2015, 14001:2015 oraz 18001:2005.

Załączniki: