RODO - pracownicy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w firmie BZUG Sp. z o.o. jest zamieszczona w załączniku do niniejszego artykułu.

Zapraszamy do zapoznania się.

Załączniki:

F 95 01 Klauzula informacyjna dotycząca administrowania danymi osobowymi - na stronę.pdf Pobierz