Kolejny wygrany przetarg na usługi dla JSW S.A KWK "Borynia - Zofiówka - Jastrzębie" Ruch "Zofiówka"

W dniu 14.12.2017 r. wygraliśmy przetarg na wykonanie drążenia:

- przekopu odstawczego F - 2 do pokładu 407/1,

- chodnika podścianowego F - 8 w pokładzie 407/1,

- dowierzchni F - 8 w pokładzie 407/1,

- chodnika nadścianowego F - 8 w pokładzie 407/1,

- przekopu wentylacyjnego F - 4 do pokładu 407/1


Roboty te będą wykonywane dla oddziału JSW S.A. KWK "Borynia - Zofiówka - Jastrzębie" Ruch "Zofiówka"


Realizacja zadań jest przewidziana na 24 miesiące od momentu podpisania umowy


Wartość oferty: 20 990 000,00 zł netto


Usługi te będą wykonywane w konsorcjum firm: BZUG Sp. z o.o., BEPRINZ STREFA Sp. z o.o. , BEPRINZ STREFA Sp. z o.o. Sp. k oraz BUMECH MINING Sp. z o.o.

Załączniki: