Rozstrzygnięte postępowanie przetargowe w PGG S.A. Oddział ROW

Na ramach naszej strony internetowej informowaliśmy w dniu 12.02 br. o kolejnych jeszcze nie rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych.

W dniu dzisiejszym możemy pochwalić się sukcesem, że nasza oferta na wykonanie robót górniczych dla PGG S.A. Oddział ROW została przyjęta.

Będą to prace polegające na wydłużeniu przekopu III wschodniego na poziomie 700 metrów oraz wykonaniu odcinka przekopu łączącego CJ na poziomie 700 metrów.

Czasookres trwania robót jest przewidywany na 4,5 roku.

Roboty te będziemy wykonywać razem z naszymi konsorcjantami, czyli BEPRINŻ STREFA Sp. z o.o. oraz BEPRINZ STREFA Sp. z o.o. Sp. K.


W związku z pozyskaniem nowych zadań zapraszamy osoby chętne do pracy do kontaktu z Działem Kadr lub bezpośrednio z kierownikami punktów pracy w naszych oddziałach na kopalniach: Zofiówka, Marcel, Budryk.

Załączniki: