Nagrody jubileuszowe

Do Regulaminu Wynagradzania wprowadzono nowy załącznik (nr 6), który określa zasady przyznawania nagród jubileuszowych.

Pierwsze nagrody zostały wypłacone w marcu bieżącego roku.


Zasady uzyskiwania uprawnień do wypłacenia nagrody to:

  • wypłata nagrody po każdych pełnych pięciu latach przepracowanych w Spółce (do pięcioletniego stażu pracy w Spółce nie zalicza się nieobecności zasiłkowych tj.: chorobowego, opieki nad dzieckiem i członkiem rodziny, rehabilitacji, urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego),
  • zatrudnienie na dzień 1 luty 2013 r. bez względu na wcześniejsze zatrudnienie,
  • wysokość nagrody to jednomiesięczne wynagrodzenie.

Załączniki: