Nagroda z okazji Dnia Górnika

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników zatrudnionych w konsorcjum firm: Bytomski Zakład Usług Górniczych Sp. z o.o., BEPRINŻ STREFA Sp. z o.o. oraz BEPRINŻ STREFA Sp. z o.o. Sp. K, po przeprowadzonych negocjacjach i analizie zapisów w Regulaminie Wynagradzania Pracowników konsorcjum podpisano porozumienie z Przedstawicielem Pracowników.


Strony zgodnie wprowadziły do Regulaminu następujące zmiany:

  • pracownikom zatrudnionym pod ziemią przyznano nagrodę z okazji Dnia Górnika, którą wypłacono do dnia 4 grudnia 2017 roku,
  • ustalono nowe zasady nabywania uprawnień, wyliczania kwoty oraz daty wypłaty nagrody pracownikom, które ujęto w załączniku nr 5 do Regulaminu Wynagradzania.

Regulamin Wynagradzania jest dostępny do wglądu dla zainteresowanych w Dziale Kadr w siedzibie Spółki (pokój nr 2).

Załączniki: