Aktualności

Wszystkim pracownikom konsorcjum, którzy nie nabyli praw do otrzymania nagrody z okazji Dnia Górnika przyznano bony świąteczne....
Czytaj dalej...
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników zatrudnionych w konsorcjum firm: Bytomski Zakład Usług Górniczych Sp. z o.o., BEPRINŻ STREFA Sp. z o.o. oraz BEPRINŻ STREFA Sp. z o.o. Sp. K, po przeprowadzonych negocjacjach i analizie zapisów w Regulaminie Wynagradzania Pracowników konsorcjum podpisano porozumienie z Przedstawicielem Pracowników. Strony zgodnie wprowadziły do Regulaminu następujące zmiany:pracownikom zatrudnionym pod ziemią przyznano nagrodę z okazji Dnia Górnika, którą wypłacono do dnia 4 grud...
Czytaj dalej...
W styczniu br rozpoczęliśmy jeszcze dwie procedury przetargowe, które nadal trwają:1. JSW S.A. Oddział KWK "Borynia - Zofiówka - Jastrzębie" Ruch "Zofiówka" - zadanie: drążenie przecinki wentylacyjnej C-5 w pokładzie 502/12. PGG S.A. Oddział KWK "ROW" - zadanie: wykonanie wyrobisk połączeniowych pomiędzy Ruchami "Chwałowice" a "Jankowice".Do tych przetargów zgłosiliśmy się w konsorcjym z firmami: BEPRINŻ STREFA Sp. z o.o. i BEPRINŻ STREFA Sp. z o.o. Sp. k ...
Czytaj dalej...
W dniu 14.12.2017 r. wygraliśmy przetarg na wykonanie drążenia:- przekopu odstawczego F - 2 do pokładu 407/1, - chodnika podścianowego F - 8 w pokładzie 407/1,- dowierzchni F - 8 w pokładzie 407/1, - chodnika nadścianowego F - 8 w pokładzie 407/1,- przekopu wentylacyjnego F - 4 do pokładu 407/1Roboty te będą wykonywane dla oddziału JSW S.A. KWK "Borynia - Zofiówka - Jastrzębie" Ruch "Zofiówka"Realizacja zadań jest przewidziana na 24 miesiące od momentu podpisania umowyWartość oferty: 20 990 000,00 zł nettoU...
Czytaj dalej...
W dniu 18.01.2018 r. podpisaliśmy umowę z Polska GrupaGórnicza Sp. z o.o. na wykonanie zadania: Drążenie przekopu 506 - 507 oraz przekopu odstawczego na poziomie 1000 m wraz z wykonaniem przebudowy istniejących wyrobisk dla potrzeb udostępnienia pokładu 507 projektowanej ściany 314 na rzecz PGG Sp. z o.o. w Oddział KWK "Ruda" Ruch "Bielszowice",z podziałem na zadania: Zadanie 1: Drążenie przekopu 506 - 507 na poziomie 1000 m wraz z wykonaniem robót towarzyszących (wartość oferty: 7 750 000,00 zł netto) Real...
Czytaj dalej...
W dniu 27.12.2017 r. podpisaliśmy umowę na kolejne roboty w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. w oddziale KWK "Budryk"Roboty górnicze będą polegały na drążeniu rozcinki rozruchowej ściany B-12 w pokładzie 401.Wartość oferty: 2 220 000,00 zł nettoCzas realizacji zadania to 3 miesiące od przekazania miejsca robót, które ma nastąpić do 1 miesiąca od podpisania umowy.Do tej usługi będziemy przystępować jako konsorcjum firm: BZUG SP. z o.o., BEPRINŻ STREFA Sp. z o.o., BEPRINŻ STREFA Sp k oraz NOVUM service Sp. z...
Czytaj dalej...
W dniu 13.12.2017 r. podpisaliśmy umowę z Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. na wykonanie komory na napęd przenośnika taśmowego w chodniku odstawczym w pokładzie 712/1-2 i 712/1-1 - 713/1 w Oddziale KWK ROW Ruch "Marcel"Wartość oferty: 1 800 000,00 zł nettoRealizacja robót planowana jest na 5 miesięcy od przekazania rejonu a przekazanie ma nastąpić do 6 tygodni od podpisania umowy.Do oferty przystąpiliśmy z firmami: BEPRINŻ STREFA Sp. z o.o. oraz BEPRIN STREFA Sp. z o.o. Sp. k jako konsorcjum....
Czytaj dalej...
W dniu 06.12.2017 r. podpisaliśmy umowę z Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. na wykonanie zadania:Drążenie objazdu 1, przekopu technologicznego 1, komory 3 oraz pętli szybu VI na poziomie 1290 m w JSW S.A. KWK "Budryk"Wartość oferty: 4 865 000,00 zł nettoRealizacja zadań obejmuje 10 miesięcy od przekazania robót, a przekazanie robót do 1 miesiąca od podpisania umowy.Do postępowania przetargowego jak i do wykonania zadania startowaliśmy w konsorcjum z firmami: BEPRINŻ STREFA SP. z o.o. oraz BEPRINŻ STREFA Sp. ...
Czytaj dalej...
Wychodząc na przeciw innowacjom technicznym oraz silnym potrzebom dbałości o otaczające nas środowisko naturalne, firma wyraża chęć zastosowania nowoczesnej technologi w celu generowania prądu elektrycznego na potrzeby własne bądź obce.W zakresie działalności firmy, oprócz typowej usługowej na rzecz zakładów górniczych istnieje również administracyjno - biurowa oraz warsztatowa. Obydwa te procesy są realizowane z wykorzystaniem infrastruktury, składającej się m.in. z budynków, w których przedmiotowa działal...
Czytaj dalej...
W dniach 16 - 21.08.2017 r. Spółka została poddana auditowi zewnętrznemu ponownej certyfikacji zintegrowanego systemu zarządzania, przeprowadzonemu przez firmę Isocert Sp. z o.o. Sp. K z Wrocławia.Wynikiem pozytywnym auditu, Spółce zostały przyznane nowe certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania spełniającego wymagania norm: ISO 9001:2004, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004.Certyfikaty są dostępne na stronie w zakładce "O Firmie"....
Czytaj dalej...