Aktualności

17 kwietnia w chorzowskiej hali MORiS odbyły się 33 - cie Targi Pracy, w których nasza firma wzięła udział, promując wśród osób bezrobotnych swoją działalność. Zdarzenie to było zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie przy współudziale Urzędu Miejskiego. Przedstawiciele obydwu instytucji byli obecni doradzając zainteresowanym....
Czytaj dalej...
Na ramach naszej strony internetowej informowaliśmy w dniu 12.02 br. o kolejnych jeszcze nie rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych.W dniu dzisiejszym możemy pochwalić się sukcesem, że nasza oferta na wykonanie robót górniczych dla PGG S.A. Oddział ROW została przyjęta.Będą to prace polegające na wydłużeniu przekopu III wschodniego na poziomie 700 metrów oraz wykonaniu odcinka przekopu łączącego CJ na poziomie 700 metrów.Czasookres trwania robót jest przewidywany na 4,5 roku.Roboty te będziemy wykony...
Czytaj dalej...
Pracownicy Spółki otrzymają bony z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych spełniający następujące kryteria:zatrudnieni do 31.12.2017 r.będący w stanie zatrudnienia na dzień 20.03.2018 r.posiadający nienaganny przebieg zatrudnieniaNie otrzymają bonów pracownicy którzy:posiadają absencję nieusprawiedliwionązłożyli wypowiedzenia lub maja złożone wypowiedzenia,przebywają na urlopach bezpłatnych powyżej 30 dni,posiadają długotrwałą absencję chorobową lub dezorganizują pracę oddziału....
Czytaj dalej...
Nasze Panie pracują w każdym dziale i w każdej komórce naszej firmy. Swoim profesjonalizmem, kompetencjami oraz dobrym słowem wspierają wszystkich Górników. Wzorowo wywiązują się z obowiązków służbowych.To niewątpliwie piękniejsza strona naszej górniczej załogi i to właśnie dla naszych Pań zorganizowaliśmy, po raz kolejny, spotkanie. Odbyło się 9 marca 2018 r i nasze drogie Panie bawiły się na nim wyśmienicie....
Czytaj dalej...
W dniu 20.01.2018 r. odbyła się Karczma Piwna z udziałem blisko dwustu górników oraz zaproszonych gości. Nasi górnicy przy piwie i tradycyjnej golonce bawili się doskonale. Podczas górniczej biesiady nie brakowało górniczych śpiewów, zabaw, porządku górniczych ceremoniałów jak również kar dla niepokornych uczestników karczmy, zgodnych z tradycją gwarecką sięgającą XIX wieku. ...
Czytaj dalej...
Do Regulaminu Wynagradzania wprowadzono nowy załącznik (nr 6), który określa zasady przyznawania nagród jubileuszowych.Pierwsze nagrody zostały wypłacone w marcu bieżącego roku.Zasady uzyskiwania uprawnień do wypłacenia nagrody to:wypłata nagrody po każdych pełnych pięciu latach przepracowanych w Spółce (do pięcioletniego stażu pracy w Spółce nie zalicza się nieobecności zasiłkowych tj.: chorobowego, opieki nad dzieckiem i członkiem rodziny, rehabilitacji, urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskieg...
Czytaj dalej...
Wszystkim pracownikom konsorcjum, którzy nie nabyli praw do otrzymania nagrody z okazji Dnia Górnika przyznano bony świąteczne....
Czytaj dalej...
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników zatrudnionych w konsorcjum firm: Bytomski Zakład Usług Górniczych Sp. z o.o., BEPRINŻ STREFA Sp. z o.o. oraz BEPRINŻ STREFA Sp. z o.o. Sp. K, po przeprowadzonych negocjacjach i analizie zapisów w Regulaminie Wynagradzania Pracowników konsorcjum podpisano porozumienie z Przedstawicielem Pracowników. Strony zgodnie wprowadziły do Regulaminu następujące zmiany:pracownikom zatrudnionym pod ziemią przyznano nagrodę z okazji Dnia Górnika, którą wypłacono do dnia 4 grud...
Czytaj dalej...
W styczniu br rozpoczęliśmy jeszcze dwie procedury przetargowe, które nadal trwają:1. JSW S.A. Oddział KWK "Borynia - Zofiówka - Jastrzębie" Ruch "Zofiówka" - zadanie: drążenie przecinki wentylacyjnej C-5 w pokładzie 502/12. PGG S.A. Oddział KWK "ROW" - zadanie: wykonanie wyrobisk połączeniowych pomiędzy Ruchami "Chwałowice" a "Jankowice".Do tych przetargów zgłosiliśmy się w konsorcjym z firmami: BEPRINŻ STREFA Sp. z o.o. i BEPRINŻ STREFA Sp. z o.o. Sp. k ...
Czytaj dalej...
W dniu 14.12.2017 r. wygraliśmy przetarg na wykonanie drążenia:- przekopu odstawczego F - 2 do pokładu 407/1, - chodnika podścianowego F - 8 w pokładzie 407/1,- dowierzchni F - 8 w pokładzie 407/1, - chodnika nadścianowego F - 8 w pokładzie 407/1,- przekopu wentylacyjnego F - 4 do pokładu 407/1Roboty te będą wykonywane dla oddziału JSW S.A. KWK "Borynia - Zofiówka - Jastrzębie" Ruch "Zofiówka"Realizacja zadań jest przewidziana na 24 miesiące od momentu podpisania umowyWartość oferty: 20 990 000,00 zł nettoU...
Czytaj dalej...