Aktualności

Pracownicy Spółki otrzymają bony z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych spełniający następujące kryteria:zatrudnieni do 31.12.2017 r.będący w stanie zatrudnienia na dzień 20.03.2018 r.posiadający nienaganny przebieg zatrudnieniaNie otrzymają bonów pracownicy którzy:posiadają absencję nieusprawiedliwionązłożyli wypowiedzenia lub maja złożone wypowiedzenia,przebywają na urlopach bezpłatnych powyżej 30 dni,posiadają długotrwałą absencję chorobową lub dezorganizują pracę oddziału....
Czytaj dalej...
Nasze Panie pracują w każdym dziale i w każdej komórce naszej firmy. Swoim profesjonalizmem, kompetencjami oraz dobrym słowem wspierają wszystkich Górników. Wzorowo wywiązują się z obowiązków służbowych.To niewątpliwie piękniejsza strona naszej górniczej załogi i to właśnie dla naszych Pań zorganizowaliśmy, po raz kolejny, spotkanie. Odbyło się 9 marca 2018 r i nasze drogie Panie bawiły się na nim wyśmienicie....
Czytaj dalej...
W dniu 20.01.2018 r. odbyła się Karczma Piwna z udziałem blisko dwustu górników oraz zaproszonych gości. Nasi górnicy przy piwie i tradycyjnej golonce bawili się doskonale. Podczas górniczej biesiady nie brakowało górniczych śpiewów, zabaw, porządku górniczych ceremoniałów jak również kar dla niepokornych uczestników karczmy, zgodnych z tradycją gwarecką sięgającą XIX wieku. ...
Czytaj dalej...
Do Regulaminu Wynagradzania wprowadzono nowy załącznik (nr 6), który określa zasady przyznawania nagród jubileuszowych.Pierwsze nagrody zostały wypłacone w marcu bieżącego roku.Zasady uzyskiwania uprawnień do wypłacenia nagrody to:wypłata nagrody po każdych pełnych pięciu latach przepracowanych w Spółce (do pięcioletniego stażu pracy w Spółce nie zalicza się nieobecności zasiłkowych tj.: chorobowego, opieki nad dzieckiem i członkiem rodziny, rehabilitacji, urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskieg...
Czytaj dalej...
Wszystkim pracownikom konsorcjum, którzy nie nabyli praw do otrzymania nagrody z okazji Dnia Górnika przyznano bony świąteczne....
Czytaj dalej...
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników zatrudnionych w konsorcjum firm: Bytomski Zakład Usług Górniczych Sp. z o.o., BEPRINŻ STREFA Sp. z o.o. oraz BEPRINŻ STREFA Sp. z o.o. Sp. K, po przeprowadzonych negocjacjach i analizie zapisów w Regulaminie Wynagradzania Pracowników konsorcjum podpisano porozumienie z Przedstawicielem Pracowników. Strony zgodnie wprowadziły do Regulaminu następujące zmiany:pracownikom zatrudnionym pod ziemią przyznano nagrodę z okazji Dnia Górnika, którą wypłacono do dnia 4 grud...
Czytaj dalej...
W styczniu br rozpoczęliśmy jeszcze dwie procedury przetargowe, które nadal trwają:1. JSW S.A. Oddział KWK "Borynia - Zofiówka - Jastrzębie" Ruch "Zofiówka" - zadanie: drążenie przecinki wentylacyjnej C-5 w pokładzie 502/12. PGG S.A. Oddział KWK "ROW" - zadanie: wykonanie wyrobisk połączeniowych pomiędzy Ruchami "Chwałowice" a "Jankowice".Do tych przetargów zgłosiliśmy się w konsorcjym z firmami: BEPRINŻ STREFA Sp. z o.o. i BEPRINŻ STREFA Sp. z o.o. Sp. k ...
Czytaj dalej...
W dniu 14.12.2017 r. wygraliśmy przetarg na wykonanie drążenia:- przekopu odstawczego F - 2 do pokładu 407/1, - chodnika podścianowego F - 8 w pokładzie 407/1,- dowierzchni F - 8 w pokładzie 407/1, - chodnika nadścianowego F - 8 w pokładzie 407/1,- przekopu wentylacyjnego F - 4 do pokładu 407/1Roboty te będą wykonywane dla oddziału JSW S.A. KWK "Borynia - Zofiówka - Jastrzębie" Ruch "Zofiówka"Realizacja zadań jest przewidziana na 24 miesiące od momentu podpisania umowyWartość oferty: 20 990 000,00 zł nettoU...
Czytaj dalej...
W dniu 18.01.2018 r. podpisaliśmy umowę z Polska GrupaGórnicza Sp. z o.o. na wykonanie zadania: Drążenie przekopu 506 - 507 oraz przekopu odstawczego na poziomie 1000 m wraz z wykonaniem przebudowy istniejących wyrobisk dla potrzeb udostępnienia pokładu 507 projektowanej ściany 314 na rzecz PGG Sp. z o.o. w Oddział KWK "Ruda" Ruch "Bielszowice",z podziałem na zadania: Zadanie 1: Drążenie przekopu 506 - 507 na poziomie 1000 m wraz z wykonaniem robót towarzyszących (wartość oferty: 7 750 000,00 zł netto) Real...
Czytaj dalej...
W dniu 27.12.2017 r. podpisaliśmy umowę na kolejne roboty w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. w oddziale KWK "Budryk"Roboty górnicze będą polegały na drążeniu rozcinki rozruchowej ściany B-12 w pokładzie 401.Wartość oferty: 2 220 000,00 zł nettoCzas realizacji zadania to 3 miesiące od przekazania miejsca robót, które ma nastąpić do 1 miesiąca od podpisania umowy.Do tej usługi będziemy przystępować jako konsorcjum firm: BZUG SP. z o.o., BEPRINŻ STREFA Sp. z o.o., BEPRINŻ STREFA Sp k oraz NOVUM service Sp. z...
Czytaj dalej...