Aktualności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w firmie BZUG Sp. z o.o. jest zamieszczona w załączniku do niniejszego artykułu.Zapraszamy do zapoznania się....
Czytaj dalej...
Dane osobowe kandydatów dopracy są przetwarzane przez Administratora danych osobowych (ADO), którym jestBytomski Zakład Usług Górniczych Sp. z o.o.wyłącznie do celówrekrutacji oraz kontaktowych, zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu Pracy. Podaniedanych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie będzie skutkować brakiemmożliwości nawiązania stosunku pracy. Danemogą przetwarzać tylko wyznaczeni i upoważnieni pracownicy przez ADO Każdemukandydatowi, który przechodzi proces rekrutacji przysługuje prawo do:-Wgląduw swoje...
Czytaj dalej...
Kolejne spotkanie z naszymi ewentualnymi przyszłymi pracownikami za nami. Tym razem prezentowaliśmy naszą Spółkę w Świętochłowicach na Targach Pracy, które zorganizował świętochłowicki Powiatowy Urząd Pracy. Mieliśmy okazję przedstawić naszą firmę oraz porozmawiać z osobami chętnymi podjąć zatrudnienie.Jeżeli nie wszystkim zainteresowanym udało się z nami porozmawiać nic straconego! Zapraszamy do siedziby firmy lub do zapoznania się z naszą ofertą na stronie internetowej. Można również odwiedzić nasze oddzi...
Czytaj dalej...
17 kwietnia w chorzowskiej hali MORiS odbyły się 33 - cie Targi Pracy, w których nasza firma wzięła udział, promując wśród osób bezrobotnych swoją działalność. Zdarzenie to było zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie przy współudziale Urzędu Miejskiego. Przedstawiciele obydwu instytucji byli obecni doradzając zainteresowanym....
Czytaj dalej...
Na ramach naszej strony internetowej informowaliśmy w dniu 12.02 br. o kolejnych jeszcze nie rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych.W dniu dzisiejszym możemy pochwalić się sukcesem, że nasza oferta na wykonanie robót górniczych dla PGG S.A. Oddział ROW została przyjęta.Będą to prace polegające na wydłużeniu przekopu III wschodniego na poziomie 700 metrów oraz wykonaniu odcinka przekopu łączącego CJ na poziomie 700 metrów.Czasookres trwania robót jest przewidywany na 4,5 roku.Roboty te będziemy wykony...
Czytaj dalej...
Pracownicy Spółki otrzymają bony z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych spełniający następujące kryteria:zatrudnieni do 31.12.2017 r.będący w stanie zatrudnienia na dzień 20.03.2018 r.posiadający nienaganny przebieg zatrudnieniaNie otrzymają bonów pracownicy którzy:posiadają absencję nieusprawiedliwionązłożyli wypowiedzenia lub maja złożone wypowiedzenia,przebywają na urlopach bezpłatnych powyżej 30 dni,posiadają długotrwałą absencję chorobową lub dezorganizują pracę oddziału....
Czytaj dalej...
Nasze Panie pracują w każdym dziale i w każdej komórce naszej firmy. Swoim profesjonalizmem, kompetencjami oraz dobrym słowem wspierają wszystkich Górników. Wzorowo wywiązują się z obowiązków służbowych.To niewątpliwie piękniejsza strona naszej górniczej załogi i to właśnie dla naszych Pań zorganizowaliśmy, po raz kolejny, spotkanie. Odbyło się 9 marca 2018 r i nasze drogie Panie bawiły się na nim wyśmienicie....
Czytaj dalej...
W dniu 20.01.2018 r. odbyła się Karczma Piwna z udziałem blisko dwustu górników oraz zaproszonych gości. Nasi górnicy przy piwie i tradycyjnej golonce bawili się doskonale. Podczas górniczej biesiady nie brakowało górniczych śpiewów, zabaw, porządku górniczych ceremoniałów jak również kar dla niepokornych uczestników karczmy, zgodnych z tradycją gwarecką sięgającą XIX wieku. ...
Czytaj dalej...
Do Regulaminu Wynagradzania wprowadzono nowy załącznik (nr 6), który określa zasady przyznawania nagród jubileuszowych.Pierwsze nagrody zostały wypłacone w marcu bieżącego roku.Zasady uzyskiwania uprawnień do wypłacenia nagrody to:wypłata nagrody po każdych pełnych pięciu latach przepracowanych w Spółce (do pięcioletniego stażu pracy w Spółce nie zalicza się nieobecności zasiłkowych tj.: chorobowego, opieki nad dzieckiem i członkiem rodziny, rehabilitacji, urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskieg...
Czytaj dalej...
Wszystkim pracownikom konsorcjum, którzy nie nabyli praw do otrzymania nagrody z okazji Dnia Górnika przyznano bony świąteczne....
Czytaj dalej...