Czym się zajmujemy


Bytomski Zakład Usług Górniczych Sp. z o.o. prowadzi między innymi roboty górnicze, specjalistyczne usługi budowlane pod ziemią, drążenie, likwidację oraz przebudowę wyrobisk poziomych i pionowych, a także roboty energomaszynowe.

RODO - Dane osobowe


Od 25.05.2018 r. weszły nowe przepisy odnośnie danych osobowych, ich przetwarzania oraz ochrony.

Informację na temat tego procesu w BZUG Sp. z o.o. zamieściliśmy w zakładce Aktualności.

Zapraszamy do zapoznania się jakie dane są niezbędne oraz w jaki sposób je przetwarzamy.Przebieg procesu przyjęcia pracownika


1. Badanie wstępne lekarskie – ma na celu określenie zdolności do pracy na danym stanowisku i brak przeciwwskazań do jej podjęcia.

Pracodawca kierujący na badanie płaci za wykonanie badania (jednorazowo)niezależnie od tego ile dni trwa badanie (dni przeznaczone na badania nie podlegają wliczeniu w okres trwania umowy).

2.Umowa o pracę zawierana jest z dniem pierwszego szkolenia.

3.Szkolenie wstępne w siedzibie firmy trwa 2 dni i są to dni szkoleniowe płatne. Każdy pracownik przed podjęciem pracy musi odbyć szkolenie wstępne bhp (fakt ten reguluje Kodeks Pracy)Aktualności

Koronawirus - zarządzenie

W związku z zagrożeniem wirusem SAR-CoV-2 Prezes Zarządu wydał zarządzenie dla pracowników. Proszę o zapoznanie się, zarządzenie dołączone w załączniku....
12.03.2020

Komunikat - PPK

Zgodnie z ustawą z dnia 4października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych Zarząd firmy BZUG Sp.z o. o. przystąpił do towarzystwa inwestycyjnego, aby realizować obowiązekwynikający z ustawy. Podmiotem, który utworzy i będzie prowadziłprywatne rach...
21.01.2020